O nama

Tvrtka/naziv: Papuk društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • Skraćeni naziv: PAPUK d.o.o
 • Adresa: Orahovica, Vladimira Nazora 14
 • Porezni matični broj:010027034
 • OIB:95664025141
 • Žiro račun: HR6624120091137000145 Slatinska Banka
 • Telefon: 033/673-217 i 033/673-103
 • Fax: 033/673-506
 • E-mail: papuk.doo@vt.t-com.hr
 • Članovi uprave: Zdravko Dijaković
 • Temeljni kapital: 786.600,00 kuna
  • Vlasništvo: Grad Orahovica 65,47%; Općine: Čačinci 17,27%, Zdenci 14,54% i Crnac 2,72%
  • Skupština društva: Ana-Marija Petin(Orahovica), Mirko Mališ (Čačinci), Tomislav Durmić (Zdenci), Mato Damjan (Crnac)